А. Бэлтгэл ажил

Хулдаасыг ажлын байранд хадгалахдаа босоо байдлаар хадгална. Хулдаасыг гадаргууд наахаас өмнө өгөгдсөн хэмжээгээр зүсч, зузаан нимгэнээс хамааруулан 2-3 хоног сайтар бэлтгэгдсэн тэгш гадаргуу дээр цельсийн 16-18 хэмийн дулаантай өрөөнд хуурайгаар нь хээг тааруулан нийлүүлж дэвсэнэ. Энэ хугацаанд хулдаасны атираа бүрэн тэнийдэг тул наахад хялбар болдог. Үүний дараа хулдаасыг наах гадаргууд ирмэгийг 15 мм-ээс ихгүй хэмжээгээр зөрүүлж дэвсээд ус дамжуулах хоолой, янз бүрийн доголыг урьдчилан зүсч бэлтгэнэ.

Б. Хулдаас наах

Зүсч тэнийлгэсэн хулдаасыг хөдөлгөөнгүйгээр нэг талаас нь сөхөж байгаад наах гадаргуугийн дунд хэсэг орчмоос эхлэн цавуугаа 15 см-ийн өргөн хусуураар жинд нимгэн үеэр түрхэж хулдаасыг наана. Хананд тулсан ирмэгээс бусад ирмэгийн дагуу 10-12 см зайг цавуу түрхэлгүй үлдээнэ. Хулдаасыг нааснаас хойш 5-10 минут хатааж, резинэн бүрхүүлтэй өнхрүүшээр жигд дарж индүүднэ. Индүүдэхдээ хулдаасны голоос эхлэн хөндлөн чиглэлд даралттайгаар гадаргуу хулдаас хоёрын хооронд үүссэн агаарыг гүйцэд зайлуулах замаар наана. Захлагдсан хулдаасны ирмэгийг цавуудахдаа жижиг багсаар цавууг жигд нимгэн үеэр түрхэж, ирмэгүүдийг гадаргууд сайн дарж наасны дараа өнхрүүлэгээр зүйдлийн дагуу индүүднэ. Хулдаасны залгаасыг ам дарагчаар дарж холбож болно. Хулдаасыг нааснаас 2-3 хоногийн дараа хүн явахыг зөвшөөрнө.