С төмрийн хэмжээсүүд

Экологийн Дулаан Хаус ХХК-ий үйлдвэрт хэвлэгдэж байгаа төмөр хийцүүд

c0001 Модель h (мм) b (мм) c (мм) t (мм) Oлон Улсын Нэршил
C88 88 40-80 10-20 0.8-2.5 350S(162-200)-(33-97)
C100 100 40-80 10-20 0.8-3.0 400S(162-200)-(33-112)
C120 120 40-80 10-20 0.8-3.0 470S(162-200)-(33-112)
C140 140 40-80 10-20 0.8-3.0 550S(162-200)-(33-112)
C160 160 40-80 10-20 0.8-3.0 620S(162-200)-(33-112)
C180 180 40-80 10-20 0.8-3.0 700S(162-200)-(33-112)
C200 200 40-80 10-20 0.8-3.0 780S(162-200)-(33-112)
C220 220 40-80 10-20 0.8-3.0 860S(162-200)-(33-112)
C240 240 40-80 10-20 0.8-3.0 940S(162-200)-(33-112)
C260 260 40-80 10-20 0.8-3.0 1020S(162-200)-(33-112)
C280 280 40-80 10-20 0.8-3.0 1100S(162-200)-(33-112)
C300 300 40-80 10-20 0.8-3.0 1180S(162-200)-(33-112)

Манай үйлдвэр дээрхи С хэлбэрийн баганы төмрийн үзүүлэлтээс гадна U хэлбэрийн төмөр үйлдвэрлэнэ.

Олон улсын нэршилтэй харьцуулсан үзүүлэлт ба зориулалт

Төмөр каркасын металл хийцийн геометр хэмжигдэхүүнийг тодорхойлохын тулд олон улсын аргачлал байдаг. Үүнд тухайн метал хийцийн зузаан болон 3 тэнхлэгийн дагуух орон зайн хэмжээсүүдийг оруулж өгдөг. Жишээ нь: 400 S 200 – 54

400 Хөндлөн нурууны хавиргын өргөн 4" = 400 x 1/100 инч. Бүх хөндлөн нурууны хавиргын өргөн 1/100 инчээр тодорхойлогдоно.
S - Хэлбэр S хэлбэр нь хөндлөвч болон багана хийх зориулалттай С төмөр байна. T хэлбэр нь зам хийх зориулалттай U төмөр байна.
200 - Хөлийн өргөн 2" = 200 x 1/100 инч. Бүх хөлийн өргөн 1/100 инчээр тодорхойлогдоно.
54 - Металын зузаан 0.054 in. = 54 mils; 1 mil = 1/1000 inch. Металын зузаан нь инчийн 1/1000 хэсэг болох mil-ээр тодорхойлогдоно.

Дараах хэмжээс төмрүүд нь Экологийн Дулаан Хаус ХХК-ний үйлдвэрт үйлдвэрлэгдэж, төмөр каркастай угсармал байшинд өргөн хэрэглэгдэнэ. Архитекторын зохиомж, тооцооллын дагуу стандартын бус хэмжээстэй төмрийг бид үйлдвэрлэнэ.

Олон улсын нэршил Хавиргын урт Хөлний өргөн Зузаан Тайлбар
350S200-33 88 мм 50 мм 0.88 мм Дотор хана хийнэ
350S200-54 88 мм 50 мм 1.44 мм Дотор хана хийнэ
350S200-68 88 мм 50 мм 1.81 мм Дотор хана хийнэ
350S200-97 88 мм 50 мм 2.58 мм Дотор хана хийнэ
400S200-33 100 мм 50 мм 0.88 мм Гадна хана хийнэ
400S200-54 100 мм 50 мм 1.44 мм Гадна хана хийнэ
400S200-68 100 мм 50 мм 1.81 мм Гадна хана хийнэ
400S200-97 100 мм 50 мм 2.58 мм Гадна хана хийнэ
550S200-68 140 мм 50 мм 1.81 мм Шал таазанд хийнэ
550S200-97 140 мм 50 мм 2.58 мм Шал таазанд хийнэ
800S200-68 200 мм 50 мм 1.81 мм Шал таазанд хийнэ
800S200-97 200 мм 50 мм 2.58 мм Шал таазанд хийнэ
362T200-33 92 мм 50 мм 0.88 мм 350S200-xx маркийн баганы зам
362T200-54 92 мм 50 мм 1.44 мм 350S200-xx маркийн баганы зам
362T200-68 92 мм 50 мм 1.81 мм 350S200-xx маркийн баганы зам
362T200-97 92 мм 50 мм 2.58 мм 350S200-xx маркийн баганы зам
400T200-33 100 мм +2 мм 50 мм 0.88 мм 400S200-xx маркийн баганы зам
400T200-54 100 мм +3 мм 50 мм 1.44 мм 400S200-xx маркийн баганы зам
400T200-68 100 мм +4 мм 50 мм 1.81 мм 400S200-xx маркийн баганы зам
400T200-97 100 мм +5 мм 50 мм 2.58 мм 400S200-xx маркийн баганы зам
550T200-68 140 мм +4 мм 50 мм 1.81 мм 550S200-xx маркийн баганы зам
550T200-97 140 мм +5 мм 50 мм 2.58 мм 550S200-xx маркийн баганы зам
800T200-68 200 мм +4 мм 50 мм 1.81 мм 800S200-xx маркийн баганы зам
800T200-97 200 мм +5 мм 50 мм 2.58 мм 800S200-xx маркийн баганы зам

Жич: төмрийн хэмжээсийн ард + тэмдэгтэй тоо нь тухайн зам төмөр тоон утгын дагуу арай өргөн хавиргын урттай байгааг илэрхийлнэ.

Байшингийн хийцийн даац, давхарын байрлалаас хамаарч төмрийн зузааны сонголтыг хийнэ. 1in=-25.4мм тэй тэнцэнэ.

003