Эдгээр цонхны профилийг АНУ-ын Dupont пүүсийн хуванцарын түүхий эдээр хийсэн супер материалиар хийсэн бөгөөд Эрээн хотод худалдаалж байгаа материалаас чанарын хувьд харьцангүй өндөр юм. Олон улсын ISO9001 чанарын стандартыг хангасан энэ бүтээгдэхүүн Европын холбоо, Япон Солонгост ихээр экспортлогдпож байгаа юм байна. Үнийн хувьд анх санал болгосон үнэ нь FOB Shanghai хотын нөхцлөөр 1500 доллор/тонн буюу 10275 юань/тонн байсан.
"Эрээн хотод хамгийн сайн чанартай нь 9000 юань байна. Та нар энэ үнээр Монгол болон ОХУ-д нийлүүлэх боломжгүй" гэсэн шаардлага тавьж байгаад 9100 болгон буурууллаа. Ямар ч байсан манай Монголчууд дэлхийн түвшинд хүрсэн ваакуум цонх хэрэглэх боломж эндээс үүсч байна.

Стандарт хуванцар профиль Стандарт хуванцар профиль
Өнгө: Цагаан Өнгө: Цагаан
Түүхий эд: АНУ-ын Dupont пүүсийнх Түүхий эд: АНУ-ын Dupont пүүсийнх
Хатуулаг эд: Зузаан, нягтрал сайтай гадаргатай Хатуулаг эд: Зузаан, нягтрал сайтай гадаргатай
Патент: Шилний ховилтой Патент: Шилний ховилтой
Баглаа боодол: Стандартын дагуу Баглаа боодол: Стандартын дагуу
Захиалах доод хамжээ: 20тонн Захиалах доод хамжээ: 20тонн
Үнэ: 9100 юань/тонн Үнэ: 9100 юань/тонн
Стандарт хуванцар профиль Стандарт хуванцар профиль
Өнгө: Цагаан Өнгө: Цагаан
Түүхий эд: АНУ-ын Dupont пүүсийнх Түүхий эд: АНУ-ын Dupont пүүсийнх
Хатуулаг эд: Зузаан, нягтрал сайтай гадаргатай Хатуулаг эд: Зузаан, нягтрал сайтай гадаргатай
Патент: Шилний ховилтой Патент: Шилний ховилтой
Баглаа боодол: Стандартын дагуу Баглаа боодол: Стандартын дагуу
Захиалах доод хамжээ: 20тонн Захиалах доод хамжээ: 20тонн
Үнэ: 9100 юань/тонн Үнэ: 9100 юань/тонн
Стандарт хуванцар профиль Стандарт хуванцар профиль
Өнгө: Цагаан Өнгө: цагаан + бусад өнгө
Түүхий эд: АНУ-ын Dupont пүүсийнх Түүхий эд: АНУ-ын Dupont пүүсийнх
Хатуулаг эд: Зузаан, нягтрал сайтай гадаргатай Хатуулаг эд: Зузаан, нягтрал сайтай гадаргатай
Патент: Шилний ховилтой Патент: Шилний ховилтой
Баглаа боодол: Стандартын дагуу Баглаа боодол: Стандартын дагуу
Захиалах доод хамжээ: 20тонн Захиалах доод хамжээ: 20тонн
Үнэ: 9130 юань/тонн Үнэ: 14100 юань/тонн
Стандарт хуванцар профиль Стандарт хуванцар профиль
Өнгө: цагаан + бусад өнгө Өнгө: Цагаан
Түүхий эд: АНУ-ын Dupont пүүсийнх+Хөнгөн цагаан Түүхий эд: АНУ-ын Dupont пүүсийнх
Хатуулаг эд: Супер чанарын өнгөт гоёмсог цонхны стандартаар Хатуулаг эд: Зузаан, нягтрал сайтай гадаргатай
Баглаа боодол: Стандартын дагуу Баглаа боодол: Стандартын дагуу
Захиалах доод хамжээ: 20тонн Захиалах доод хамжээ: 20тонн
Үнэ: 18900 юань/тонн Үнэ: 9100 юань/тонн
Стандарт хуванцар профиль  
Өнгө: цагаан + бусад өнгө
Түүхий эд: АНУ-ын Dupont пүүсийнх+ Хөнгөн цагаан
Хатуулаг эд: Супер чанарын өнгөт гоёмсог цонхны стандартаар
Баглаа боодол: Стандартын дагуу
Захиалах доод хамжээ: 20тонн
Үнэ: 16100 юань/тонн